A COST (Európai Tudományos és Technológiai Együttműködés- European Cooperation in Science and Technology) támogatja a kutatók mobilitását és tapasztalatcseréjét, tudományterülettől függetlenül segít összekötni a kutatókat és az innovátorokat. A COST akciói konferenciákat, workshopokat, rövid távú tudományos feladatokat, képzéseket, publikációkat támogatnak, valamint egyéb eszközöket, amelyek a résztvevők hálózatépítését segítik.

A HÉTFA Kutatóintézet, mint vezető szervezet részt vesz PROFEEDBACK elnevezésű COST-akcióban (PlatfoRm OF policy Evaluation community for improvED EU policies and Better ACKnowledgement; CA20112). A HÉTFA ügyvezető igazgatója, Balás Gábor, az Akció vezetőjeként a PROFEEDBACK fő képviselője lesz, ő felel majd a tevékenységek koordinálásárért.

A PROFEEDBACK Akció célja, hogy elősegítse a szakpolitikai értékelési közösség hálózatépítését uniós szinten, valamint felhívja a figyelmet a szakpolitikák értékelésével kapcsolatos kutatások fontosságára, ezáltal javítva a politika döntéshozatalra gyakorolt hatását. A platform alulról felfelé építkezésen és nyitott megközelítésen alapul, különböző tudományterületek és ágazatok kutatóit és szakembereit fogja össze. Céljuk, hogy bemutassák és értékeljék a szakpolitikai értékelés elméleteit, főbb témáit, eszközeit és módszereit. A bevált gyakorlatok európai szintű értékelésének eredményei közvetlen és magas színvonalú információt nyújtanak majd a szakpolitika-értékelésért felelős nemzeti és uniós szervek számára.

A szakpolitikák értékelése kulcsfontosságú eszköz az uniós szakpolitikák megértésében, fejlesztésében és korszerűsítésében, ezért egyre nagyobb igény mutatkozik az EU egészére kiterjedő és magas színvonalú értékelési szolgáltatások iránt. A fő kihívást az jelenti, hogy jelenleg nincs alulról építkező platform a szakpolitika-értékeléssel foglalkozó európai kutatók és szakemberek számára, éppen ezért korlátozott lehetőségek adódnak a közös problémák megvitatására, az országspecifikus gyakorlatok értékelésére és tudásuk kölcsönösen előnyös és hatékony megosztására.

A PROFEEDBACK célja, hogy innovatív, komplex, ágazatközi és multidiszciplináris megközelítéssel kezelje a problémakört az alábbi eszközökkel:

  • az értékelési szakpolitikai kutatások elméleti és módszertani kérdéseinek elemzése, különös tekintettel a kohéziós politikára,
  • a szakpolitikai értékelés tudományos kutatásának gazdagítása és az új kihívások kezelése,
  • a széttagolt megközelítések összehangolása a kutatási menetrend meghatározása és a közös megértés érdekében,
  • hozzájárulás a szakpolitika-értékelési közösség kapacitásépítéséhez,
  • a nemzeti és uniós politikai döntéshozók és a civil társadalom bevonása a tényeken alapuló politikai döntéshozatalhoz való hozzájárulás érdekében,
  • magatartási kódex kidolgozása a szakpolitika-értékelő közösség számára.

Projekt időtartama: 2021. szeptember 1-től – 2025. szeptemberéig.

További információ elérhető COST Akció honlapján.