Az Equinox Consulting Kft. és a HÉTFA Elemző Központ az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából átfogó értékelést készített a társadalmi vállalkozásokat támogató intézkedések hatásairól.

Az elemzés célja a társadalmi célú vállalkozásokat támogató intézkedések hatásainak értékelése volt. A szakértők a 2007-2013-as programozási időszak európai uniós támogatási forrásokból megvalósult intézkedéseire, illetve azok eredményeire és hatásaira fókuszáltak. Emellett pedig külön figyelmet fordítottak a 2014-2020-as időszak előrehaladásának és eredményeinek értékelésére.

Az értékelés keretében vizsgálták, hogy a támogatási eszközök mennyiben járultak hozzá a a foglalkoztatásnövelési és munkahelyteremtési célokhoz. Az értékelés tárgyát képezték még a támogatások versenyképességre, növekedésre, növekedési potenciál javulásra, beruházások alakulására, valamint a fenntarthatóságra gyakorolt hatásai. A szakértők továbbá vizsgálták a vállalatirányítási gyakorlat és a vállalati mérlegadatok alakulását.

Összegzésképp a támogatott társadalmi vállalkozásokról elmondható, hogy nagy nehézséget okoz számukra, hogy versenyképesek maradjanak a kiélezett piacon, miközben társadalmi céljaikat helyezik fókuszba. A vállalkozási láb kialakítása során folyamatosan kihívásokkal küzdenek, és jellemző, hogy ez nem csak állandó humánkapacitásokat köt le, de a fenntartáshoz és folyamatos működéshez pénzügyi befektetésekre, vagy jelentősebb mértékű likvid tartalékokra lenne szükség. A szakértők javaslatként megfogalmazták a társadalmi vállalkozások folytatólagos támogatásának igényét, valamint szorgalmazták a társadalmi vállalkozásokat egyértelműen definiáló jogi környezet kialakítását, illetve egyfajta minősítési rendszer kidolgozását. Előremutató lenne a befektetések társadalmi hatását mérő egységes módszertanának, illetve a társadalmi vállalkozások támogatásának hosszú távú stratégiájának kidolgozása. Egy egymásra épülő támogatási keretrendszer kiépítése és hosszú távú fenntartása szintén megfontolandó lenne. A szakértők javasolják, hogy a társadalmi vállalkozások foglalkoztatási céljának támogatása érdekében tartós bértámogatás legyen elérhető. A társadalmi vállalkozások egy része a nyílt munkaerőpiacra való visszavezetést szolgáló tranzitáló szolgáltatásokat nyújt, ennek finanszírozását pedig szükséges biztosítani a jövőben.

A társadalmi célú vállalkozásokat támogató intézkedések értékelése” című jelentés teljes terjedelmében itt érhető el.

Kép forrása: www.unsplash.com