A HÉTFA Kutatóintézet részt vesz az EM Normandie Business School (Franciaország) által koordinált ESPON 2020 nemzetközi projektben. A projekt a COVID-19 járvány területi hatásait és az arra adott szakpolitikai válaszokat vizsgálja az európai régiókban és városokban. A június 7-én megtartott online projektindító egyeztetésen a 9 országból érkezett 11 projektpartner kutatói mellett az ESPON EGTC képviselői is részt vettek. A projektpartnerek között kutatóintézetek – például a svéd NordRegio Kutatóintézet –, egyetemek, valamint az Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsa is megtalálható.

A projekt célja, hogy az Európai Unió regionális szintjein azonosítsa a pandémia társadalmi hatásait és annak területi vonatkozásait, modellezze a járvány földrajzi terjedését és annak mozgatórugóit, valamint feltérképezze azokat a szakpolitikai eszközöket, amelyek proaktívan és hatékonyan tudták kezelni a járvány hatására felmerülő társadalmi kihívásokat. A projekt eredményeképp a résztvevő partnerek közpolitikai ajánlásokat fogalmaznak meg régiós és helyi szinten. A Hétfa Kutatóintézet munkatársai számos részfeladatban részt vesznek, így az adatgyűjtésben, a komplex mutatórendszer kidolgozásában, a dinamikus térképek és területi elemzések készítésében, valamint egy esettanulmány lebonyolításában.