Igari András, a HÉTFA elemzője és az ELTE TTK Földtudományi Iskola PhD-hallgatója előadást tartott COVID-19 in Rural Areas of Central Europe címmel a 3. Okos Közösségek Akadémia „Okos lehetőségek a vidéki közösségek számára 2021-2027 között” című nemzetközi konferenciáján. A konferencia az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében futó Smart Communities 2.0 projekt szervezésében zajlott. A konferencia szervezői az Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK Regionális Tudományi Tanszéke, a Kassai Műszaki Egyetem, az Interindustria Tudásközpont Alapítvány és a Magyar Regionális Tudományi Társaság voltak.

Kollégánk előadásában bemutatta közép-európai járványterjedés területi jellegzetességeit, különös tekintettel a város-vidék közti eltérésekre. Konklúzióként rámutatott, hogy bár a rurális térségekben – nemzetközi hálózatokhoz való relatíve gyenge bekapcsoltságuk miatt – a városi térségekhez képest valamivel később jelent csak meg a megbetegedés, azonban ebbéli előnyük a járvány későbbi szakaszában eltűnt és a járvány éppúgy komolyan érintette a vidéki és a városias régiókat. Ugyanakkor az egészségügy rosszabb elérhetősége és a népesség általánosságban kedvezőtlenebb egészségügyi állapota miatt a vidéki és periférikus térségek jobban kitettek a járvány negatív egészségügyi hatásainak; erre utal, hogy a többlethalálozás mértéke mindegyik vizsgált országban a rurális térségekben volt magasabb. Azonban ez csak a járvány első két hullámára igaz, a 2021 tavaszán beköszöntő harmadik hullám hatásainak felmérése csak a későbbiekben lehetséges.

A konferencia előadásai az alábbi linken érhetők el.