A HÉTFA Kutatóintézet részt vesz a Spatial Foresight (Luxemburg) által koordinált ESPON Lakes nevű nemzetközi projektben. A projekt október 28-án tartotta projektindító megbeszélését online, ahol a partnerség – a koordinátor mellett a Friedrich-Alexander Egyetem (Németország), a HÉTFA Kutatóintézet (Magyarország) – valamint az ESPON EGTC képviselői vettek részt.

 A projekt az európai nagy tavak régióinak fenntartható, integrált fejlesztési lehetőségeivel foglalkozik. A projekt célja, hogy a különböző régiókból gyűjtött adatok alapján összehasonlító elemzést végezzen, és közpolitikai ajánlásokat fogalmazzon meg a tavi régiók területi fejlesztésével kapcsolatban nemzeti és európai szinten.

 A tanulmány három nagy tavi régióra, a Boden-tó (Ausztia – Németország – Svájc), a Vänern-tó (Svédország) és a Balaton környékére fókuszál. A három fő vizsgált területen túl további kilenc tóvidék kisebb esettanulmányait is elkészítik a projektpartnerek, akik számos külső szakértőt is bevonnak az esettanulmányok területeiről.

A HÉTFA a projekt átfogó, összehasonlító helyzetelemzési feladatait koordinálja, illetve két, a Balatonnal és a Fertő-tóval foglalkozó esettanulmányban is érintett. A Balaton részletes vizsgálatának keretében a HÉTFA végzi a környezeti, társadalmi, gazdasági és közpolitikai területek értékelését, valamint az integrált fejlesztési koncepció iránymutatásainak kidolgozását.