Szerzők: Balás Gábor – Fazekas Gergely – Igari András – Szendrei Zsolt – Verhás Georgina

Megjelenés éve: 2020

A tanulmány ezen a linken érhető el.

Absztrakt / összefoglaló

Jelen utóértékelés célja a Széllkapu projekt előzetes társadalmi gazdasági megtérülését vizsgáló 2017-es hatástanulmány eredményeinek validálása azt követően, hogy a beruházás a végéhez ért és a létesítmény várhatóan májusban megnyitásra kerül. Az előzetes tanulmány készítése óta változások következtek be a projekt gazdasági társadalmi környezetében és a projektben is. A projekt tekintetében a költségek némileg emelkedtek, ami részben az építőipai áraknak az 2010-es évek második felében tapasztalt megugrásából, részben az előzetesen kalkuláltnál jóval nagyobb volumenű kármentesítésből, továbbá a projekt átfutási idejének meghosszabbodásából (2018 vége helyett 2020 tavasza), és a műszaki tartalom növekedéséből (például az előzetesen tervezettnél bővebb faállomány telepítése, nagyobb vertikális zöldfelületek stb.) fakadt. Fenti tételek a 2016-ban – még kevés konkrét információ birtokában – készült tervezői költségbecsléshez képest növelték a beruházás költségeit, ezért meg kellett vizsgálni a projekt megtérülésével kapcsolatos egykori megállapításainkat.

A tanulmányról továbbá itt található információ.