Szerzők: Balás Gábor – Fazekas Gergely – Igari András – Szendrei Zsolt – Verhás Georgina

Megjelenés éve: 2020

Megbízó: Millenáris Széllkapu Nonprofit Kft.

Az értékelés ezen a linken érhető el.

Absztrakt:

Ezen utóértékelés a Millenáris Széllkapu-projekt előzetes társadalmi-gazdasági megtérülését vizsgáló 2017-es hatástanulmány eredményeinek validálását szolgálja, a létesítmény elkészültét követően. A projektköltségek némileg emelkedtek – részben az építőipai árak megugrása, részben a kalkuláltnál nagyobb volumenű kármentesítés, valamint a továbbá a projekt átfutási idejének meghosszabbodása és a műszaki tartalom növekedése nyomán.

Az értékelés tanúsága szerint e költségnövekedéseket a társadalmi, gazdasági környezetben tapasztalt változások teljes mértékben kompenzálták és a projekt már 2020-ra megtérül. Ennek okát elsősorban az ingatlanárak jelentős emelkedése, továbbá a tervezettnél nagyobb telepített faállomány nyomán, illetve abból fakadóan, hogy a klímaváltozás felértékelte a park hőszigethatás-csökkentő kapacitását. A klímaváltozás várhatóan tovább növeli majd a forró (és így az emberi életre kockázatos) napok számát, ami a jövőben még fontosabbá teheti az új park meglétét a sűrű városszövetben.