Szerzők: Igari András – Lőcsei Hajnalka – Csite András – Herczeg Bálint – Mayer Balázs – Verhás Georgina – Bakacsi-Saffer Zsuzsanna

Megjelenés éve: 2020

A tanulmány ezen a linken érhető el.

Absztrakt / összefoglaló

A HÉTFA szakértői által összeállított Járásszékhely Monitor 2020 a magyar járásszékhelyek életminőségét vizsgálja: áttekinti a 2012-2018 közti, előrelépést hozó időszak városhálózati sajátosságait, rávilágít a járásszékhelyek erősségeire és gyengeségeire, valamint feltárja, hogy a végrehajtott fejlesztések mennyire tudtak hatni a közösség életére – mennyiben bizonyultak sorsfordító jelentőségűnek.

Az elemzés a városok életminőségét a település által kínált lehetőségek és szolgáltatások körét, illetve minőségét jelző nyolc dimenzió mentén vizsgálja, melyek egyaránt foglalkoznak a társadalom és a gazdaság helyzetével, valamint a település infrastruktúrájával. Az elemzés a koronavírus-járványt megelőző időszakra, a 2010-es évekre fókuszál: egyrészt, bemutatja, hogy melyik magyarországi járásszékhelyeken volt a legjobb élni 2018-ban, másrészt összeveti a járások kialakítását megelőző és a jelenlegi viszonyokat.

A tanulmányról továbbá itt található információ.