Szerzők: Herczeg Bálint, Szabó Tamás, Bördős Katalin

Megjelenés éve: 2020

A tanulmány ezen a linken érhető el.

Absztrakt / összefoglaló:

A vállalatok exportpiacra lépésének ösztönzése számos ország, köztük Magyarország döntéshozói számára is kiemelt cél. Az azonban, hogy egy vállalat részt vesz-e a nemzetközi kereskedelemben, és ha igen, milyen mértékben, számos megfigyelhető és nem megfigyelhető tényezőtől függ. A rendelkezésünkre álló magyar vállalatok mérlegadatainak és eredménykimutatás-adatainak felhasználásával egy 87 ezer vállalatból álló, 2004–2018 közötti időszakot felölelő mintán modellezzük az exportpiacra lépés valószínűségét, illetve az exportból származó árbevétel arányát, Heckman kétlépcsős eljárással. Az eredményeink szerint a korábbi exporttapasztalat, a foglalkoztatottak száma és a termelékenység a leginkább meghatározó tényezők. Ezt követően a modell paramétereinek felhasználásával szimulációt végzünk arról, hogy a megfigyelt és a becsült exporthányadosok hogyan viszonyulnak egymáshoz.

A tanulmányról továbbá itt található információ.