További tanulmányokkal bővült a HÉTFA Műhelytanulmány sorozata. A legfrissebb munkák már honlapunkon is elérhetőek.

Herczeg Bálint A PISA-eredmények változása mögötti intézményi, társadalmi okok vizsgálata c. tanulmányában a 2006 és 2015 közötti PISA-felmérések eredményeinek trendjeit elemzi. A főbb eredmények szerint a negatív trendek sokkal merede­kebbek lettek volna abban az esetben, amennyiben nem javult volna a diákok gazdasági, társadalmi és kulturális háttere, és nem változott volna meg a nemek aránya. Az iskolatípusok közötti arányeltolódás mellett kismérték­ben magyarázza a negatív trendeket az oktatási személyzettel kapcsolatos problémák növekedése és az igazgatók csökkenő döntési autonómiája.

Zsár Virág, Balázs Zsuzsanna és Virágh Enikő Research Management and Administration: the relevance of specific education and training programmes c. tanulmánya a kiválóság alapú kutatások finanszírozását segítő menedzsment kapacitások fejlesztésének lehetőségeit mutatja be.

Szabó Tamás, Herczeg Bálint és Bördős Katalin Az exportpiacra lépés és az exportvolumen nagyságát befolyásoló tényezôk vizsgálata mikroszimuláció modellben c. munkája egy 87 ezer vállalatból álló, 2004–2018 közötti időszakot felölelő mintán modellezi az exportpiacra lépés valószínűségét, illetve az exportból származó árbevétel arányát, Heckman kétlépcsős eljárással. Az eredményeink szerint a korábbi exporttapaszta­lat, a foglalkoztatottak száma és a termelékenység a leginkább meghatározó tényezők.

Herczeg Bálint, Bördős Katalin és Trinh Viet A munkaerőhiány enyhítésének lehetőségei a munkaügyi ellátórendszer ügyfélútjainak újragondolásával c. tanulmánya a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 2016. évi adatainak felhasználásával, leíró jelleggel vizsgálja az álláskeresők különböző csoportjainak ügyfélútjait. A főbb eredmények megerősítették, hogy az álláskeresők szekvenciái és ezzel együtt a munkaügyi rendszer eszközei, szolgáltatásai is elkülönülnek az álláskeresők kora és végzettsége alapján.

A műhelytanulmányokat a HÉTFA Szakmai nap keretében mutattunk be, melyet a járványhelyzetre való tekintettel online konferenciává alakítottunk. A Zoom konferenciáról készült felvétel a HÉTFA Youtoube csatornáján visszanézhető, az előadások prezentációi pedig itt érhetőek el. A Szakmai nap a Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány által támogatott „A magyar közpolitika-alkotás akcióképességét erősítő kutatások” című projekt részeként valósult meg.