A tanulmány ‘Sérülékeny csoportok a munkaügyi szervezet gyakorlatában’ címmel jelenik meg az Új Munkaügyi Szemle 2020/2. számában. A cikk a HÉTFA által készített „Módszertani kutatás az NFSZ (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat) jellegzetes célcsoportjainak hatékony munkaerőpiaci segítésének érdekében” című kutatás során készült interjúk alapján foglalják össze a foglalkoztatási osztályok gyakorlati tapasztalatait az álláskeresők jellegzetes célcsoportjai kapcsán. A kutatás a 25 év alatti fiatalokra, az 50 év feletti álláskeresőkre és a tartós álláskeresőkre fókuszált.

A cikk főbb megállapításai alapján a jelenlegi keresleti munkaerőpiacon az NFSZ ügyfélkörében nő azok aránya, akik komplex problémáik miatt ragadnak be a tartósan álláskeresők körébe. Az interjúk tapasztalatai alapján:

  • A fiatal regisztrált álláskeresők köre kontraszelektált, jelentős korlátozó tényező az alacsony képzettség és marginalizált családi helyzet. A regisztrált álláskereső fiatalok sokszor nagyon kevés vagy semennyi munkatapasztalattal sem rendelkeznek, ismereteik és elvárásaik a lehetőségeikről nem valósághűek. A szüleik által eltartott fiatalok munkamotivációja alacsony.
  • Az 55 év felettiek aránya növekedett a regisztrált álláskeresők körében. Sokaknak elavult vagy alacsony szintű a képzettsége, állásvesztés esetén pedig nehezebben váltanak. Komoly korlátozó tényezőt jelenthetnek a magasabb életkorral gyakran együtt járó egészségi problémák is.
  • A tartós munkanélküli helyzetben ragadás legfőbb okai az alacsonyabb iskolai végzettség, a korábbi hosszabb álláskeresési időszakok, az idősebb életkor (különösen: 55 év feletti) az egészségi problémák és a kevés munkatapasztalat. A tartós munkanélküliek jó részének elhelyezkedését akadályozza a rossz közösségi közlekedés is.
  • A munkaerőhiány kapcsán nagy a nyomás az ügyintézőkön, arra hogy gyorsan közvetítsenek álláskeresőket, így a jobb munkaerő-piaci pozícióval rendelkezőkre koncentrálnak. Pedig ez az ügyfélkör a for-profit közvetítők célcsoportja is, akik sokszor sikeresebbek az integrálásukban.

A munkaerőpiac peremére sodródott álláskeresők többféle eszközt kombináló komplex programokat igényelnek, de nem nőtt azoknak az eszközöknek az elérhetősége, amelyekkel az NFSZ segíteni tudná őket. Továbbra sincs megfelelő kapacitás arra, hogy a nagy szolgáltatás igényű, csak hosszú idő alatt reintegrálható ügyfelekkel foglalkozzanak.