A foRMAtion projekt első szakmai eseménye 2020. január 8-10. között került megrendezésre Portóban, Portugáliában. A workshop elsődleges célja a tapasztalat- és információcsere lehetőségének biztosítása a résztvevő kutatásmenedzsmenttel (Research Management and Administration – a továbbiakban: RMA) foglalkozó szakértők, RMA területhez kötődő szervezetek képviselőinek és RMA képzésekkel foglalkozó trénerek, professzorok, továbbá uniós projektfinanszírozásban tapasztalt pályázati tanácsadók részére.

A háromnapos találkozó keretében számos programra került sor. Bemutatásra került a projekt keretében készülő módszertani útmutató és jógyakorlat-gyűjtemény koncepciója: a főként személyes interjúkon és kutatási eredményeken alapuló dokumentum fő célja a kutatásmenedzserek képzését segítő, innovatív nemzetközi képzési modul szakmai megalapozása. Összeállításához fontos kiindulópontot jelentenek azok a prezentációk, melyeket az összesen hét európai országból érkező nemzetközi szakértők tartottak – beleértve a foRMAtion projekt tanácsadói testületének tagjait is. Az előadások különféle RMA tréningeket és kapcsolódó kezdeményezéseket tekintettek át, elsősorban abból a szempontból, hogy mennyire hasznosak illetve mennyiben beépíthetők a készülő képzési modulba. A prezentációk itt érhetők el.

Interaktív workshopot is tartottak, a kutatási menedzserek kompetenciával kapcsolatban: a résztvevők azt vitatták meg, hogy milyen készségekre, képességekre és technikai tudásra van szükség ezen a szakterületen. Emellett sor került a foRMAtion projekt második nemzetközi partnertalálkozójára is, melynek tematikája a képzési modul és a tanítási segédanyag konceptualizálása köré szerveződött. Továbbá a három napos esemény remek lehetőséget nyújtott a kapcsolatépítésre, közös kapcsolódási pontok felfedezésére és esetleges együttműködések kialakítására.

A foRMAtion következő eseményére 2020 szeptemberében kerül sor Lisszabonban. További információk a projekt folyamatosan frissülő honlapján érhetőek el, valamint a projekt rövidesen startoló közösségi média felületein is.