Szerzők: Balás Gábor – Major Klára – Remete Zsuzsa – Bakacsi-Saffer Zsuzsanna

Megjelenés éve: 2019

Megbízó: Költségvetési Tanács

 A tanulmány ezen a linken érhető el.

Absztrakt / összefoglaló

Amikor a fenntartható költségvetési politikáról beszélünk, akkor első sorban az államháztartási hiány és ehhez kapcsolódóan az államadósság kordában tartására gondolunk. Vannak olyan társadalmi, gazdasági, környezeti folyamatok, amelyek a költségvetéspolitika által kézben tartott időszaknál lényegesen hosszabb időtávon befolyásolja ezt az egyensúlyt. Az államháztartás hosszútávú fenntartósági vizsgálata historikusan az idősödés és a demográfiai folyamatok vizsgálatához kötődik. A hosszú távú költségvetési fenntarthatóság kérdéskörében azonban a természeti erőforrások szűkösebbé válása és a klímaváltozásból eredő hatások begyűrűzése egyaránt növekvő kockázati tényezővé vált, ezért érdemes erre a kérdésre nagyobb figyelmet fordítani a költségvetési politika fenntarthatóságának vizsgálatában. E téma egy szeletére teszünk kísérletet a vízgazdálkodás működésének a költségvetés hosszú távú egyensúlyára való hatásának elemzésével.

A tanulmányról továbbá itt található információ.