A foRMAtion projekt első szakmai eseménye 2020. január 8-10. között kerül megrendezésre Portóban, Portugáliában. A workshopra kutatásmenedzsmenttel (Research Management and Administration – a továbbiakban: RMA) foglalkozó szakértőket, RMA területhez kötődő szervezetek képviselőit és RMA képzésekkel foglalkozó trénereket, professzorokat, továbbá uniós projektfinanszírozásban tapasztalt pályázati tanácsadókat várnak tapasztalat-és információcserére.

A szakértői eseményen összegyűjtött inputok jó kiindulási alapot jelentenek a készülő módszertani útmutatóhoz és jógyakorlat-gyűjteményhez (IO1), melyek áttekintik a kurrens európai RMA képzési programokat – elsősorban abból a szempontból, hogy mennyire hasznosak illetve mennyiben beépíthetők a projekt keretében összeállítandó, a kutatásmenedzserek szakmai felkészülését segítő innovatív képzési modulba (IO2).

A workshop további célja, hogy kapcsolódási pontokat és szinergiákat fedezzen fel hasonló céllal működő európai projektek és kezdeményezések között. Ennek érdekében a konzorcium számos szakértőt és érintettet hívott meg, hogy mutassák be munkájukat, szakmai eredményeiket. Azt reméljük, hogy a workshop programjai elősegítik a hatékony párbeszéd beindítását a kutatásmenedzsment szakma minél több aspektusa kapcsán, annak érdekében, hogy igazán színvonalas, a gyakorlatban is sikeresen alkalmazható megoldások születhessenek a projekt eredményeként.