Október 16-án, a Belügyminisztérium Márványtermében került megrendezésre „A közérdekkel kapcsolatos megfontolások alkalmazása a magyarországi közbeszerzésekben” című konferencia, részben a HÉTFA szervezésében. A rendezvény az európai “Buying for Social Impact” (BSI) projektet zárta le, melyben 15 európai uniós ország vett részt, köztük Magyarország; elsődleges célja pedig a szociális szempontok erősítése a közbeszerzések lebonyolításában.

A résztvevőket Rigó Csaba, a Közbeszerzési Hatóság elnöke és Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkár köszöntötte. Ezt követően Estelle Bacconnier, az Európai Bizottság szakértője és Patrizia Bussi, az ENSIE – Szociális vállalkozások európai hálózata képviselője beszéltek a társadalmilag felelős közbeszerzés fontosságáról. A szekciót Csite András, a HÉTFA ügyvezetője moderálta, aki röviden ismertette a BSI projekt és a konferencia céljait.

A konferencia első szakmai panelja a szabályozási szempontokat járta körbe. Dr. Kretter Diána, a Miniszterelnökség közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkára a jelenlegi nemzeti szabályozási rendszert ismertette előadásában. Gyulai-Schmidt Andrea, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karának docense prezentációjában a közérdekkel kapcsolatos megfontolások támogatásáról beszélt a közbeszerzés kapcsán, az európai esetjog tükrében. Kovács László, a Közbeszerzési Hatóság főtitkára pedig az adatgyűjtés és az információszolgáltatás szerepét hangsúlyozta a társadalmi szempontok ösztönzésére kapcsán a közbeszerzésben. A szekciót dr. Tátrai Tünde, a BSI projekt magyarországi jogi szakértője, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karának docense moderálta.

A délután folyamán két szakmai panelban folytatódtak az előadások. Az első panel a fenntartott szerződések témakörével foglalkozott. Elsőként Patrizia Bussi ismertetett egy spanyol jógyakorlatot a 20. cikkre vonatkozóan, majd Hubai Ágnes, a Közbeszerzési Szakértők Szövetségének elnöke tartott előadást, melynek fókuszában az a kérdés állt, miként segítheti a szociális szolgáltatási szerződések fenntartása a harmadik szektor fejlődését. A szekciót dr. Tátrai Tünde moderálta.

A második panel néhány gyakorlati kérdést járt körül mind az ajánlatkérők, mind a potenciális ajánlattevők szempontjából. Elsőként Kittka Dalma, Budapest önkormányzatának munkatársa tartott előadást a társadalmilag felelős közbeszerzés területén szerzett fővárosi önkormányzati tapasztalatokról. Ezt követően Zalabai Péterné, a Motiváció Alapítvány környezettervező rehabilitációs szakértője járta körbe az egyetemes tervezési kritériumok használatának kérdését a közbeszerzésben. Végül Szabadkai Andrea, a Kislépték Egyesület elnöke beszélt a kistermelők, kisméretű szociális vállalkozások közbeszerzési lehetőségeiről. A szekciót Koltai Luca, a HÉTFA Közpolitikai és Hatásvizsgálati Iroda vezetője, a BSI projekt szociális-gazdasági szakértője moderálta.

A konferencia zárásaként dr. Tátra Tünde összegezte az esemény főbb tapasztalatait. Kihangsúlyozta, hogy Magyarország jó úton jár annak érdekében, hogy a szociális és környezetvédelmi szempontok érvényesülhessenek a közbeszerzési eljárásokban – a szemlélet kezd gyökeret verni, és a téma is egyre nagyobb érdeklődésre tart számot, ugyanakkor még kevés a gyakorlat és sok a tennivaló ezen a téren.