„A fenntartható fejlődés és az államháztartás kölcsönhatásai, a vízgazdálkodás példáján” címmel készült el a HÉTFA Kutatóintézet új tanulmánya, a Költségvetési Tanács megbízásából, a REKK Kft. közreműködésével.

A tanulmány a vízgazdálkodás működésének a költségvetés hosszú távú egyensúlyára gyakorolt hatását elemzi. A téma egyre sürgetőbbé válik, mivel a hosszú távú költségvetési fenntarthatóság kérdéskörében a természeti erőforrások szűkösebbé válása és a klímaváltozásból eredő hatások begyűrűzése egyaránt növekvő kockázati tényezővé vált.

A természeti erőforrásokkal való gazdálkodás esetén a fő kérdés annak vizsgálata, hogy az állami tulajdonban lévő természeti erőforrásokkal, készletekkel való gazdálkodás közgazdasági eszközrendszere megfelel-e a megőrizve hasznosítás szempontjának.

A tanulmány a vízgazdálkodás működését és hatását az államháztartásra a szektor három feladata mentén vizsgálja: a) víziközmű feladatok: víz és szennyvíz-szolgáltatás; b) árvízvédelem; c) vízkészlet- gazdálkodás (felszíni alatt és felszín felett egyaránt).

A víziközmű beruházások hatását az ország makrogazdasági folyamataira és különösen a költségvetésre munkánk a HÉTFA-CGE modell segítségével számszerűsíti. A főbb eredmények szerint Az ágazati tőkeállomány már jelenleg is vélhetőleg alulbecsült értéke beruházások nélkül 2035-ig kevesebb, mint felére csökkenhet, azaz összességében a várható meghibásodások és vízminőségi problémák száma drasztikusan megugorhat. Ez költséges adaptációt igényel a fogyasztók részéről, továbbá negatívan érinti az adófizető ágazatok termelékenységét is.

Balás Gábor, a HÉTFA igazgatója a Költségvetési Tanács és a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) közösen rendezett konferenciáján mutatta be a tanulmányt. A prezentáció itt érhető el.