Szerzők: Balázs Zsuzsanna – Virág Enikő – Zsár Virág

Megjelenés éve: 2019

Az angol nyelvű tanulmány ezen a linken érhető el.

Absztrakt / összefoglaló

A vitaanyag a kutatásmenedzser szakma jelentőségét és elismertségét vizsgálja, továbbá feltérképezi, hogy milyen képzési forma lenne leginkább hasznos a kutatási menedzserek és uniós támogatási tanácsadók szakmai felkészítésére. A vizsgált kérdések egyre aktuálisabbá és sürgetőbbé válnak, ugyanis a kiválóság fokozatosan növekvő szerephez jut az Európai Bizottság által finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs keretprogramok kritériumai között – mind a kutatással és innovációval foglalkozó személyzet, mind a kutatási infrastruktúra és szervezetek részéről. E téren a 2004 óta csatlakozott országok jelentős részének, köztük Magyarországnak is komoly lemaradással kell megküzdenie. Ezért a szakmai vitaanyag kísérletet tesz azon feltételek beazonosítására, melyek a kutatási menedzserek és uniós támogatási tanácsadók elismertsége és szakképzettsége magasabb szintűvé válásához szükségesek. Egyrészt áttekinti a releváns szakirodalmakat, másrészt egy kérdőíves kutatás eredményeit elemzi, mely több mint 31 európai ország kutatásmenedzsereinek és uniós támogatási tanácsadók részvételével zajlott.

A tanulmányról továbbá itt található információ.