“Combining formal and informal contract enforcement in a developed legal system: a latent class approach” címmel jelent meg Mike Károly, a HÉTFA Kutatóintézet tudományos főmunkatársának Kiss Gáborral közösen írt tanulmánya az intézményi közgazdaságtan egyik legrangosabb nemzetközi folyóiratában, a Journal of Institutional Economics-ban.

A tanulmány azt vizsgálja, milyen biztosítékokat használnak a vállalkozások szerződéses kapcsolataikban. Abból indul ki, hogy a feleknek hitelessé kell tenniük egymás szemében az üzleti ígéreteiket. A hitelesség megteremtéséhez pedig mindig többféle biztosítékra kell támaszkodniuk: a  jogrend mellett az erkölcsre, a kapcsolat folytatásából fakadó ösztönzőkre, a személyes és a vállalati reputációra és közösségi normákra. Kis és közepes cégek vezetőinek körében végzett felmérés alapján azonosíthatók e biztosítékok tipikus kombinációi. Az első típus a “kétoldalú irányítás”, amikor a felek harmadik fél bevonása nélkül, csak az erkölcsre és a kapcsolat hosszú távú jellegére hagyatkozva teszik hitelessé az ígéreteiket. A második típus a “külső irányítás”, ahol a jog, a személyes és a piaci reputáció és a társadalmi közeg normái kerülnek előtérbe. A legtöbb kapcsolatot ugyanakkor az “átfogó irányítás” jellemzi, ahol minden mechanizmus erőteljesen jelen van. A tanulmány fontos tanulsága, hogy a vállalkozói gazdaság sikeres működéséhez a jogrendre és sokféle támogató informális mechanizmusra egyszerre van szükség.