Pillók Péter a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológia Intézetének adjunktusa, a Századvég Alapítvány vezető kutatója a társadalmi rétegződés témájában tartott előadást a HÉTFA Műhelyben.

Ki is az a közép? A Középréteg napjainkban Magyarországon című előadása a Századvég Alapítvány 2014-es, 13 ezer fős, országosan reprezentatív rétegződéskutatásának főbb eredményeit mutatta be, különös tekintettel a középosztályra. A kutatás az elmúlt 150 év magyar társadalomtudományos gyakorlatában fellelhető középosztály definíciókat és modelleket elemezte újra. Az empirikusan rekonstruált modellek között egyaránt vannak pusztán elméleti, illetve korábbi adatfelvételek során használt megközelítések. A kutatás szerint a jövedelemre építő definíciók alapján széles a magyar középosztály, azonban az értékrendre épülő meghatározások szerint sokkal szűkebb ez a csoport.