Szerzők: Dr. Csite András – Szendrei Zsolt – Iváncsics Vera – Obertik József – Bakó Bettina – Marosi Péter

Megjelenés éve: 2017

Megbízó: Oroszlány Város Önkormányzata

A tanulmány ezen a linken érhető el

Absztrakt:

A településképi arculati kézikönyv feladata, hogy segítse a városkép jövőbeli alakulását, javaslatokkal támogassa a harmonikus települési szövet megteremtését, inspirációt nyújtson a környezetalakítási folyamatokhoz, segítse az építéshez kötődő döntéseket, irányt mutasson a jövő építtetőinek, hozzájáruljon a tervezők munkájához. Oroszlány városa számára kiemelten fontos a településkép védelme és minőségi formálása, hiszen közös érdekünk, hogy esztétikus, ízléses, jól használható és kényelmes környezetben éljünk. A kézikönyv számba veszi Oroszlány területi szinten védett épített és természeti értékeit; elemzi, értelmezi és bemutatja a város meghatározó épített és természeti környezetét leginkább meghatározó karakterjellemzőket, az egyes területek épületállománya alapján lehatárolja az eltérő arculattal rendelkező területeket, javaslatokat fogalmaz meg a településkép minőségi formálására; ehhez szervesen illeszkedően jó megoldásokat és gyakorlatokat vonultat fel. Fontos, hogy a kézikönyv nem építési szabályzat, nem helyettesíti azt. A kézikönyv iránymutatásokat, javaslatokat és elveket fogalmaz meg, példákkal illusztrálja az igényes településképet formáló jó gyakorlatokat. Ezzel segíti a jövő átalakítási, megújítási, bővítési munkáit és új építkezéseit, harmonikus településképet biztosítva.