Az Arculati Kézikönyv a települési arculat és a városkép formálását segíti. A helyi adottságokra és sajátosságokra épít, az eredeti városkép megőrzésére törekszik.

A HÉTFA Város- és Területfejlesztési Iroda munkatársai négy különböző adottságú, eltérő karakterű városhoz készítettek Arculati Kézikönyvet. Ezek bemutatják a települések természeti és épített értékeit, emellett javaslatokat fogalmaznak meg a jövő építői és építtetői számára. Ezek az ajánlások és a bemutatott kortárs példák segítséget jelentenek a települési építési és városfejlesztési döntéshozatal során, s nem utolsósorban a helyi identitás erősítéséhez is hozzájárulnak.