Szerző: HÉTFA Elemző Kőzpont

Megjelenés éve: 2017

Megbízó: Veszprém Város Önkormányzata

A tanulmány ezen a linken érhető el

Absztrakt:

A stratégia Veszprém korábbi, 2014-ben készült, 2020-ig szóló kulturális koncepciójának felülvizsgálataként és kibővítéseként készült, 2030-ig tekintve, megteremtve az Európa Kulturális Fővárosa 2023-cím pályázásához szükséges városi stratégiai hátteret. Veszprém kulturális intézményrendszerének fő erősségei közé tartozik az intézményi sokszínűség, kiváltképp a kortárs képzőművészet, a színházművészet és az itt élő alkotók jelentős sűrűsödései, valamint az országos jelentőségű fesztiválportfólió. Hiányosságként, nehézségként veendő figyelembe az erőforrások erős korlátossága, valamint hogy a térségi együttműködések korlátozott számban, eseti jelleggel alakulnak ki. Jelen stratégia hat átfogó célt fogalmaz meg: a lakóhelyi versenyképességét, a sikeres örökségvédelmet, a kreatívipar fejlesztését, a turizmusgazdaság versenyképességének megőrzését és további erősítését, a kultúra közösségépítő potenciáljának kiaknázását, valamint a közönség befogadóképességének fejlesztését. Horizontális cél a programkínálat évközi egyenletességének biztosítása, valamint a város kultúrateremtő és -közvetítő erejének régiós szintű hasznosítása. A stratégia programmenedzsment-szintű felelőse kezdetben a Polgármesteri Kabinetiroda, majd – az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerése után – az EKF-programszervezet. A monitoring kereteiben éves előrehaladási beszámolók készülnek, valamint 2019-ben és 2024-ben a stratégia teljes körű felülvizsgálatára kerül sor.