Szerzők: Dr. Csite András – Szendrei Zsolt – Iváncsics Vera – Obertik József – Bakó Bettina – Marosi Péter

Megjelenés éve: 2017

Megbízó: Gyöngyös Város Önkormányzata

A tanulmány ezen a linken érhető el

Absztrakt:

Az Arculati Kézikönyv feladata, hogy segítse a településkép jövőbeli alakulását, javaslatokkal támogassa a harmonikus települési szövet megteremtését, inspirációt nyújtson a környezetalakítási folyamatokhoz, elősegítse az építéshez kötődő döntések meghozását, irányt mutasson a jövő építettőinek. Gyöngyös városa kiemelt figyelmet fordít a településkép minőségi formálására, hiszen mindenkinek érdeke, hogy esztétikus, kényelmes, ízléses és jól használható környezetben éljen. A település arculatának megőrzése, védelme kiemelten fontos, amit a város történeti épületállománya, védett településképe, nagy kiterjedésű mátrai területei tovább hangsúlyoznak. A kézikönyv meghatározza Gyöngyös városának településképi jellemzőit, elkülönülő karakterrel rendelkező területeit, javaslatokat fogalmaz meg a településkép minőségi formálására, valamint bemutatja a településképhez szervesen illeszkedő megoldásokat és jó gyakorlatokat. Általános ajánlásokat fogalmaz meg, illetve javaslatokat rögzít egyes eltérő karakterű területek sajátos tulajdonságai mentén. Emellett iránymutatást tartalmaz a tömegképzésre, a tájolásra, a tetőformálásra, az anyaghasználatra, a kertkialakításra, valamint a közterületre és a közterülethez szervesen kapcsolódó zónákra vonatkozóan. Fontos, hogy a kézikönyv nem építési szabályzat, nem helyettesíti azt; iránymutatásokat, javaslatokat és elveket fogalmaz meg, példákkal illusztrálja a településrendezés szempontjából igényes, jó gyakorlatokat annak érdekében, hogy segítse a jövő átalakítási, megújítási, bővítési munkáit és új építkezéseit a harmonikus településkép megvalósítása érdekében.