Mitől gazella a gazella? A gyors növekedésű hazai vállalatok vizsgálata címmel tartott előadást Szerb László vállalkozáskutató, a Pécsi Tudományegyetem tanára.

Az előadás egy nemrég készült kutatást mutatott be, mely azt vizsgálta, hogy milyen sajátosságokkal rendelkeznek a gyors növekedésű – ún. gazella – cégek Magyarországon, és melyek a növekedésüket leginkább befolyásoló tényezők.

Nehéz egyértelműen meghatározni, hogy a gazella cégek mitől is gazellák, vagyis melyek dinamikus növekedésük okai., Ezek a vállalatok nagyon sokfélék. A kutatás ezért a magyar gazellák közötti hasonlóságok és eltérések elemzésére fókuszált. A főbb eredmények szerint a 2009 és 2012 között vizsgált véletlenszerűen kiválasztott négyszáz, gyors növekedésre képes cég:

  • 20%-a az építőiparban működött, s csak elenyésző arányuk tevékenykedett a kreatív szektornak tekintett információs és kommunikációs, illetve a tudományos és műszaki területen;
  • többségük a nagyvárosi agglomerációban folytatta tevékenységét;
  • az átlagos létszám alapján többségében inkább középkorú (2014-ben átlag 13 éves) és kisméretű mikro- és kisvállalkozásokról van szó.

A kutatás azt mutatja, hogy a vizsgált időszakban a gyors növekedésű cégeknek csak kis aránya volt klasszikus gazella. “Növekedni láthatóan úgy is lehet, hogy a cég nem innovatív, nem exportál, nem alkalmaz magas szintű humán tőkét, vezetői nem igazán iskolázottak vagy tapasztaltak.” – foglalta össze a meglepő eredményt Szerb László. További kutatást igényel, hogy mindezek mögött a válság, az állami tevékenységek hatása állhat.