A HÉTFA Város-és területfejlesztési Iroda munkatársainak két tanulmánya jelent meg a Nemzetgazdasági Minisztérium gondozásában megjelent, FALU VÁROS RÉGIÓ című területfejlesztési szakmai folyóiratban.

Szendrei Zsolt építész, urbanista Balás Gáborral, a HÉTFA igazgatójával közös cikke a városi stratégiai tervezés 2007 és 2015 közötti hazai tapasztalatait tekintette át. A tanulmány arra mutat rá, hogy 2007-től fontos változások indultak meg a stratégiai tervezésben, de a bevezetés módja, a forrásokhoz és a jogszabályi kötöttségekhez való hozzákötése miatt főként csak jogszabályi szinten jelentek meg ezek az újítások. A gyakorlatban viszont még sokáig kell várni, hogy ez a stratégiai szemlélet a városi működés alapgyakorlatává válhasson.

Baranyai Zsolt városszociológus Városfejlesztés és területi kiegyenlítődés 2007-2011 címmel megjelent írása egy hatásvizsgálatot mutat be. A városhálózati értékelés a HÉTFA Kutatóintézet, a Pannon.Elemző Iroda és a Revita Alapítvány koprodukciójában készült, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megrendelésére. A városhálózat fejlettségi különbségeinek mérséklése, kiegyenlítése kiemelt cél volt a 2007-2011 közötti fejlesztési ciklusban. A vizsgálat eredményei szerint ez a szempont inkább csak a dokumentumokban jelent meg, a konkrét fejlesztési eszközök kialakításakor már nem kapott hangsúlyos szerepet – a gyakorlatban szinte kizárólag a településméret és a pályázatírási kompetencia befolyásolta a városi forrásszerzést.