Szerzők: Csite András – Iváncsics Vera – Szendrei Zsolt

Megjelenés éve: 2016

Megbízó: Zalaegerszeg Város Önkormányzata

Absztrakt:

Zalaegerszeg városában 2016. május 25-én alakult a ZEGIKON Helyi Közösség, melynek célja, hogy egy élhetőbb város kialakítása érdekében támogassa Zalaegerszeg kulturális közegének, identitásának fejlesztését. Az akciócsoport működési területe Zalaegerszeg közigazgatási területe, célcsoportja a város 60 157 fős lakossága. Ennek érdekében megkezdődött a ZEGIKON Helyi Közösségi Fejlesztési stratégia tervezése, melyben központi szerepet szántak a partnerségi bevonásnak. Három különböző eszközzel valósult meg az alulról érkező ötletek, vélemények összegyűjtése: lakossági kérdőívek, mélyinterjúk és a HACS tagsága felé történő folyamatos visszacsatolás és kerekasztal beszélgetés. A konzultációk és a stratégiai helyzetértékelés eredményei alapján elkészült a SWOT elemzés és megfogalmazódtak Zalaegerszeg fejlesztési szükségletei.