A HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgatójának beszélgetőpartnere Koren Miklós, a Közép-európai Egyetem kutatója és a DeFacto blog egyik alapítója volt. A jövő magyar elitjének gazdasági alapjai: van-e élet az államon túl? címet viselő beszélgetést Brückner Gergely, a Figyelő újságírója moderálta.

Szepesi Balázs vitaindítójának kulcskérdése az volt, hogyan lehet tudással formálni a világot a mai Magyarországon. Olyan elit-definíciót vázolt fel, melynek középpontjában az elit szabadsága, valamint ebből adódó lehetősége és felelőssége áll. Először a magyar társadalomtudomány teljesítményének hiányosságait elemezte. A tudás és a döntéshozatal közötti kapcsolódások problémái kapcsán hangsúlyozta, hogy a társadalomtudományra épülő tudás elvesztette hitelességét, tekintélyét. Ezt az változtathatná meg, ha több kutatás szólna a hazai érvényesülés lehetőségeiről és problémáiról. Ugyancsak fontos, hogy az elemzői, tudományos hivatás választói jobban elfogadják: feladatuk a lehetőségek feltárása, a döntések meghozatalának segítése, nem a helyes döntés kijelölése.

Majd kitért a magyar vállalkozók továbblépésének lehetőségeire és korlátaira is. Hangsúlyozta, hogy vállalkozóink nem ügyetlenebbek, mint más országokban, csak nehezített pályán mozognak. Itthon gyengék a formális intézmények és rendkívül magasak az adminisztrációs terhek. Mindezek mellett vannak sikerek – fontos lenne, hogy ezeket ne véletlennek vagy a szabályt erősítő kivételnek tekintsük, hanem követhető, erőt adó példának.

Az expozékat követő beszélgetésen szóba került a külföldi példák átvehetősége, állami források gazdasági hatása, a DeFacto blog és az Összkép magazin. A beszélgetés végső kicsengése pozitív volt: a döntéshozók és a döntéseket támogatók közötti összhang megteremthető, az azt szervező és motiváló eszmét, intézményt kell megtalálnunk.