Az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai főigazgatósága megbízásából elkészült az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap (KA) által finanszírozott, 2007-2013 közötti kohéziós politikai programok “ex post” értékelése.

Az értékelés 15 tematikus munkacsomagból áll össze. Az elemzéseket nemzetközi szakértői csapat készítette. Balás Gábor, a HÉTFA ügyvezetője és Piross Antal projektmenedzser a Kiadások földrajza  című tanulmány elkészítésében működtek közre, ami a kohéziós politika kihelyezett forrásainak földrajzi megoszlását vizsgálta valamennyi tagország körében.