Szerzők: Csite András – Mike Friderika – Iváncsics Vera – Remete Zsuzsa – Szendrei Zsolt

Megjelenés éve: 2015

Megbízó: Lenti Város Önkormányzata

A tanulmány ezen a linken érhető el

Absztrakt:

A Fürdőváros koncepció bemutatja a Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark valamint a körbevevő településrész rövid- és középtávú fejlesztési lehetőségeit, és javaslatokat ad a következő fejlesztési lépések kijelölésére. Munkánk során szem előtt tartottuk a térség adottságait, turisztikai kínálatát, Lenti városának fejlesztési elképzeléseit. Meggyőződésünk, hogy Lenti Fürdőváros egy pezsgő, széles igényeknek megfelelő, népszerű, zöld pihenő­várossá, Nyugat-Magyarország komplex turisztikai központjává válhat. A cél elérése érdekében egy több lábon álló fejlesztési koncepció megvalósítását javasoljuk, mely a meglé­vő adottságok szolgáltatás-csomagba szervezése mentén az elérhető fejlesztési források kijelölt fókuszok szerinti felhasználásával, folyamatos fejlesztés útján valósítható meg. A Fürdőváros koncepció sikeres megvalósítása egy olyan alulról építkező, a helyi lakosság támogatását élvező, összehangolt turisztikai fejlesztéssorozat végrehajtását igényli, melyben az Önkormányzatra és a tulajdonában álló gazdasági sze­replőkre vezető szerep hárul. A fenti koncepció részleteinek kimunkálásához, a TOP által támogatandó Zöld város projekt terveinek ki­dolgozásához, majd megvalósításához a HÉTFA szakmai közössége szaktudást, valamint a gazdaságszer­vezési tapasztalatait tudja felajánlani.