A HÉTFA műhelytanulmány konferencia második szekciójában Major Klára mutatta be a HÉTFA új hatásvizsgálati makromodelljét.

A modell a hirtelen bekövetkező és gyors változások gazdasági szereplőkre és más iparágakra gyakorolt hatásának megértését és becslését segíti. A CGE modellek mikroökonómiai alapokra épülő makromodellek, azaz a gazdasági folyamatok a modellben a szereplők egyéni döntéseiből vezethetők le. A modell alapjául a gazdasági szereplők közötti jövedelemáramlásokat leíró adatok szolgálnak. Ezek segítségével mutatható meg, hogy a gazdaság egy szektorát érintő hirtelen bekövetkező, jelentős változás hogyan hat a többi ágazatra.

Major Klára és Drucker Luca a modellt használó HÉTFA műhelytanulmányukban az áramkimaradások makrogazdasági hatásait vizsgálták. Eredményeik szerint az áramkínálat 2%-os visszaesése 0,53%-os GDP csökkenéshez vezet. A csökkenést az magyarázza, hogy a legtöbb szolgáltatás és termék előállításhoz és fogyasztásához szükség van energiára. A visszaesés mértékében jelentős szerepet játszik az, hogy a különböző szereplők eltérő mértékben csökkentik fogyasztásukat és termelésüket.

Major Klára – Drucker Luca: Macroeconomic impact of electric power outage – simulation results from a CGE modelling experiment for Hungary