A harmadik szekcióban a magyar kapitalizmus működését körüljáró előadások következtek.

Szepesi Balázs, a HÉTFA stratégiai igazgatója A hazai vállalkozói továbblépés korlátainak és lehetőségeinek koncepcionális keretei című tanulmányáról beszélt. A magyar gazdaság prosperitását jelentősen meghatározó kkv-k teljesítménye a visegrádi országokkal összehasonlítva alacsony szintű. Ennek okai között a nemzetközi gazdaságba való bekapcsolódás aszimetrikus voltát, a sikeres üzletmenet gyakorlatainak korlátozott alkalmazását és a kihíváskeresésre bátorító intézményi környzet gyengeségét azonosíthatjuk. A kutatási program gyakorlati motivációjú, arra próbál választ találni, hogyan lehet a helyzeten változtatni. A tanulmány fő üzeneteit az Összkép magazin Továbblépők című sorozata ismerteti.

Szepi_konfi_small

Szepesi Balázs – Zulik Ákos: A vállalkozói továbblépés koncepciója 

Mike Károly “Merre vezessen a magyar kapitalizmus útja” címmel tartott előadást, amiben Ronald Coase gondolatai nyomán arról beszélt, hogy milyen gazdasági rend kialakulásának van realitása hazánkban. Coase szerint a kapitalizmus működésében legalább akkora szerepe van az emberek együttműködésének, mint a versenynek. Egy jól működő intézményrendszer feladata az együttműködés költségeinek csökkentése. Ebben három alapintézmény játszhat szerepet: a szerződések kikényszeríthetőségét és a tulajdonjogot körülbástyázó garanciákat biztosító polgári jog; a szabályokat alkotó politikai intézmények; valamint a szereplők kooperációja során organikusan kialakuló jog alatti szabályok. A kapitalizmus bonyolult intézményi rend, amelynek működéséről töredékesek az ismereteink; a piacgazdaság racionális megtervezésének lehetősége is kétséges. Ezért a máshol bevált gyakorlatok és intézmények lemásolása helyett a szereplőket a szabályok betartására ösztönző gazdasági intézményeket a sajátosságokhoz igazítva, kísérletező módon célszerű kialakítani.

Karcsi_konfi_small

Az Összkép magazin interjúja Mike Károllyal

Mike Károly: Merre vezessen a magyar kapitalizmus útja? – Látkép Ronald Coase világítótornyából