Szerzők: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. – HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ Kft.

Megjelenés éve: 2015

Megbízó: Aba Város Önkormányzata

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia ezen a linken érhető el

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megalapozó vizsgálata ezen a linken érhető el

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megalapozó vizsgálatának függeléke ezen a linken érhető el

Absztrakt:

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) a város középtávú fejlesztési irányait, célrendszerét, az ezek elérése érdekében tervezett beavatkozásokat, továbbá a megvalósítás és nyomon követés eszközeit és módszereit rögzíti. A stratégia elkészítését részletes helyzetfeltáró, helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészekből álló vizsgálat előzte meg. A Megalapozó vizsgálat több tématerületet elemezve mutatja be a város stratégia-alkotás számára meghatározó legfőbb erősségeit, gyengeségeit, illetve a külső környezet városfejlesztési szempontból releváns jellemező hatásait. Az elmúlt 25 évben Aba dinamikus fejlődése töretlen volt. Ez nemcsak a lakosszám növekedésében, a közmű ellátás és életminőség javulásában érzékelhető, hanem a lakosság aktív közösségé válásában, a kultúra és a gondolkodásmód megváltozásában tapasztalható. Elsősorban ennek az előretekintő szemléletmód kialakulásának eredménye, hogy a település a kitűzött céljait sorra meg tudta valósítani. A 2000-es évek elejétől tudatos munkával – a beletörődő, enyhén hátrányos helyzetű nagyközségből – dinamikus modell értékű várossá vált Aba. A jó termelési adottságok és szerencsés elhelyezkedés elősegíti, hogy összekötő kapocs és segítő társ legyen az ipari nagyváros és a mezőgazdasági kiszolgáló térség összekapcsolásában. A stratégia akkor válhat eredményessé, ha annak segítségével a város ki tudja használni fejlődési potenciálját és az uniós támogatások adta lehetőségeket, valamint további fejlesztéseket generáló erővé válik.