A Telepesek Társadalmi Múzeuma Alapítvány 10 éves kutatási programjának legújabb eredményeit feldolgozó tanulmánykötet Saád József szerkesztésében, az Argumentum Kiadó gondozásában jelent meg. A könyvet a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából november 3-án a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban mutatták be. Az eseményen az alkotókat, Nagy Máriát és Saád Józsefet Csite András köszöntötte és bemutatta a mű alapjául szolgáló kutatási programot, annak jelentőségét.

“A hortobágyi deportálás vékony szál a társadalom mobilizálásának szövevényében. Mozzanat egy átfogóbb történetben: a tulajdon és a család átrendezésének kísérletében. A deportálás bőségesen hátrahagyott nyomait, az elhurcolt családok életút-szálait követve az 1945 utáni vidéki Magyarország életvilág-szövevényéhez is közel kerülünk.” – olvasható a Telepesek Társadalmi Múzeuma Alapítvány honlapján. A szervezet több mint 10 éve foglalkozik a hajdúsági és nagykunsági kényszermunkatáborok történetének kutatásával és megismertetésével. Munkájuk célja a táborok működésének feltárása, hatásuk és emlékezetük vizsgálata: mit hagytak örökül az egyéni és családi életutak alakulásában, milyen lenyomatuk maradt a kollektív és egyéni emlékezetekben.

A Telepesek Társadalmi Múzeuma Alapítvány kutatómunkájáról és a kötetről a telepesek.hu oldalon található bővebb információ. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban megtekinthető az Alapítvány kutatási anyagaiból készült összeállítás.