Szerző: HÉTFA Elemző Központ – Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. – Városkutatás Kft.

Megjelenés éve: 2015

Megbízó: Belügyminisztérium

A tanulmány ezen a linken érhető el

A tanulmányhoz kapcsolódó Összkép magazin cikke ezen a linken érhető el

Absztrakt:

Józsefváros 2008-ban dolgozta ki Integrált Városfejlesztési Stratégiáját. Az ezt követő években számos változás állt be, melyek a stratégia megvalósítását mind belső, mind külső tényezőként jelentősen befolyásolták – így kifejezetten indokolttá vált a stratégia felülvizsgálata. A változások e sorából kiemelkedő jelentőségű az időközben lezajlott gazdasági-pénzügyi válság, illetve a befektetői környezetben annak nyomán bekövetkező hangsúlyeltolódások; az önkormányzatok feladatainak, hatásköreinek és finanszírozásának jelentős átalakulása; valamint a településfejlesztés szakpolitikai és jogszabályi kereteinek módosulása. Eltérő természetű, de hasonló jelentőségű változás, hogy a korábbi Integrált Városfejlesztési Stratégiában megfogalmazott célok, projektek jelentős hányada megvalósult, így azok helyett, részben azokra épülve, új célok megfogalmazása vált a kerületben szükségessé.