A stratégiai tervezés feladataiban a HÉTFA munkatársai segítették az önkormányzatok munkáját.

A józsefvárosi és a rákosmenti képviselő-testületek szeptemberi ülésükön elfogadták kerületeik Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS). A döntés mindkét testületben teljes konszenzussal született, ami hozzájárulhat a megfogalmazott hosszú és közép távú célok megvalósulásához. A széles támogatottság cégünk számára is siker, mivel mindkét dokumentum a HÉTFA munkatársainak szakmai támogatásával készült.

A nyolcadik kerület stratégiájában a kerület imázsának javítását tűzte ki összkerületi közös célként. Ennek része Józsefváros egyetemváros jellegének hangsúlyozása – kevesen tudják ugyanis, hogy hazánkban körülbelül minden tizedik egyetemista józsefvárosi intézményben tanul. A közös célt szolgáló beavatkozások mellett a városrészek eltérő jellege miatt a stratégia a helyi városrészi fejlesztési fókuszokra, az egyes városrészekben fontos fejlesztésekre koncentrál.

Az elfogadott józsefvárosi ITS

A tizenhetedik kerületben a stratégiával párhuzamosan a hosszú távú célokat meghatározó településfejlesztési koncepció is készült. E dokumentumokban egy modern kertvárosi jövőkép elérését szolgáló hosszú távú célok mentén fogalmazódtak meg a fejlesztések. Így nagy hangsúlyt fektetnek a helyi és közös identitás, a kertvárosi értékek és a 21. század igényeit kiszolgálni képes infrastruktúrák, közszolgáltatások biztosítására. E célok mentén Rákosmente közép távú stratégiájában kiemelt feladatként jelenik meg az oktatási intézmények és a rendelőintézet fejlesztése, és hangsúlyos elem a kerület elérhetőségének javítása a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével. A rákosmenti identitás szempontjából fontos feladatként fogalmazódott meg a Rákos-patak melletti területek bekapcsolása a kerület szabadidős életébe.

Az elfogadott rákosmenti ITS

Az Összkép, a HÉTFA magazinja több cikkben is foglalkozott a városfejlesztés témájával. Balás Gáborral, a HÉTFA ügyvezetőjével és Szendrei Zsolttal, a HÉTFA építészével a településfejlesztési stratégiák kidolgozásának tanulságairól készült interjú. Baranyai Zsolt, a cég városszociológusa Józsefváros fejlesztéséről beszélt az Összképnek.

Bővebben a HÉTFA településfejlesztési tevékenységéről