Szerzők: Balás Gábor – Szendrei Zsolt

Megjelenés éve: 2015

Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 „Közép-Magyarországi Operatív Program –Fenntartható településfejlesztés a kis-és középvárosokban –Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt keretében.

Absztrakt:

Az elkészült Közép-Magyarországi Régió stratégiai tervezés regionális szintetizáló és javaslattevő dokumentum célja, hogy összefoglaló jellegű értékelő megállapításokat fogalmazzon meg a kis- és közepes méretű városok és a budapesti kerületek 2007-2013-ra vonatkozó Integrált Városfejlesztési Stratégiáinak megvalósulásával kapcsolatosan, ex ante értékelést nyújtson az elkészült Integrált Településfejlesztési Stratégiákkal kapcsolatban, valamint, hogy javaslatot tegyen ezen megállapítások alapján a 2014-2020 időszakban alkalmazandó településfejlesztés főelemeire, külön kitérve a fenntarthatóság elvének érvényesülésére a településfejlesztésben. A regionális értékelő tanulmány a Belügyminisztérium „Javaslattétel a regionális összefoglaló dokumentumok tartalmi követelményeinek meghatározásához, módszertani kialakításához” című útmutató alapján, annak tartalmi és szerkezeti követelményeire építve.