A Fővárosi Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a dokumentumot.

A döntés jelentőségét növeli, hogy Budapest korábban nem rendelkezett a gazdaságra koncentráló stratégiával, amelyet most ráadásul a kerületi önkormányzatok és a Főváros együttműködésével alakítottak ki. Ez a közösen kidolgozott stratégia hozzájárulhat a fővárosi gazdaságfejlesztési erőfeszítések hatékonyabb koordinációjához.

A HÉTFA Balás Gábor vezette csoportja a stratégia kidolgozásának szakmai koordinációját végezte. Részt vettek a tervezési módszertan kidolgozásában, a döntést megalapozó anyagok elkészítésében, a szakértői egyeztetések megszervezésében és a stratégia megírásában. Budapest Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégiája a HÉTFA közreműködésével 2014 tavaszán kialakított tematikus fejlesztési programok módszertana szerinti készült.

Az elfogadott Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégia

A stratégia célrendszerének rövid összefoglalása