A HÉTFA a dokumentum elkészítésének szakmai koordinációját végezte.

A főpolgármester és a 23 kerületi polgármester delegáltjaiból álló döntéshozó testület elfogadta a budapesti Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Tematikus Fejlesztési Program (TFP) hosszú és középtávú célrendszerét. A HÉTFA a sok szempont és érdek összehangolását igénylő dokumentum kidolgozásának szakmai koordinációját végezte.

n25250-lead-kep

A gazdaságélénkítési program hosszú távú célja, hogy Budapest 15 éven belül Közép-Európa vezető gazdasági térségévé váljon. A cél elérését a stratégia négy pillérre támaszkodva tartja elérhetőnek:

 • Budapest váljon azzá a várossá, ahol támogató az üzleti környezet, és ezért érdemes vállalkozni;
 • Budapest váljon egy jól szervezett gazdasági térré, ahol koordinált a gazdaságfejlesztés és a munkaerő-piaci politika;
 • Budapest legyen az ötletek városa, amely élhetőségével és lendületével vonzza a kreatív, innovatív gondolkodókat;
 • Budapest legyen az a hely, ahol jó dolgozni, mert megújuló, rugalmas és befogadó a munkaerő-piaca.

A testület a hosszú távú célok elérése érdekében a következő 5 évre hét középtávú fejlesztési célt határozott meg:

 • Vállalkozói működést nehezítő szabályozói terhek csökkentését,
 • Hatékony funkciómegosztáson alapuló összehangolt budapesti gazdaságfejlesztési intézményhálózat kiépítését,
 • Aktív KKV politika kialakítását,
 • Közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztését,
 • Budapest épített és természeti értékeinek megőrzését és fejlesztését,
 • A munkaerő-piac rugalmasságának növelését,
 • Az alacsony képzettséget igénylő munkakereslet ösztönzését.

A Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Tematikus Fejlesztési Program elkészítése egy átfogó stratégiaalkotási folyamat része. A tavaly készült TFP-k fókuszában a szociális városrehabilitáció, a barnamezős területek hasznosítása és a Duna menti területek fejlesztése állt.

A célrendszer rövid összefoglalója itt található.