A Fővárosi Önkormányzat a HÉTFA koordinálásával vállalkozói fórumokat szervezett a budapesti gazdaságélénkítési és munkahelyteremtési fejlesztési program kidolgozásának keretében. A fórumok célja a legfontosabb budapesti gazdasági szereplők álláspontjának megismerése volt a fővárosi gazdaságfejlesztési tervekről.

A megbeszélések egyik központi témája volt, hogy a szabályozási környezet hogyan támogathatja a fővárosi vállalkozásokat. Emellett azt a kérdést is körüljárták a résztvevők, hogy a fővárosi és kerületi önkormányzatok, valamint a vállalkozások közötti együttműködések milyen formái segíthetnék Budapest gazdaságának fejlődését. A műhelymegbeszéléseken kívül a HÉTFA kérdőíves felméréssel is igyekszik megismerni a vállalkozók gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalatait és elképzeléseit.20150401_140659_mod6
Március 17-én a Magyar Iparszövetség (OKISZ) részvételével zajlott az első megbeszélés. A megjelent vállalkozók szerint a legfontosabb gazdaságélénkítési eszköz a vállalkozói pontok kialakítása volna az egyes kerületekben. Ezek segíthetnék a vállalkozásalapítást és a kis-és középcégek közötti kapcsolatteremtést. Emellett szerepük lehetne a vállalkozások és az önkormányzatok közötti sikeres együttműködés kialakításában.

Március 18-án a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének szervezésével került sor műhelymegbeszélésre. Itt pozitívumként hangzott el, hogy Budapesten a helyi vállalkozások megfelelő kondíciókkal juthatnak hitelhez. A megszólaló vállalkozók szerint azonban probléma, hogy az egyes kerületek eltérő feltételeket szabnak a helyi cégeknek.

Március 19-én a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének tagjai oszthatták meg észrevételeiket a fórumok szakmai koordinátoraival. Szerintük a turizmus erősítése lehetne a fővárosi gazdaságélénkítés legsikeresebb útja, hiszen ez kedvező hatást gyakorolhat más ágazatokra is. Megjegyezték azt is, hogy a Fővárosi Önkormányzat segíthetné a vállalkozások közötti kapcsolatépítést az ehhez hasonló fórumok megszervezésével. Véleményük szerint nehezíti a cégek működését a kiszámíthatatlan és gyakran változó szabályozási környezet.

Március 23-án a Design Terminállal kapcsolatban álló vállalkozók és civil szervezetek fejthették ki véleményüket Budapest gazdaságélénkítéséről. Megítélésük szerint Budapest tudja azt a kreativitásra ösztönző közeget biztosítani, ami szükséges az innovatív vállalkozók és gondolkodók magas hozzáadott értékű tevékenységéhez. Ezek a cégek azonban a termelést a pályázati források alacsony budapesti elérhetősége miatt vidékre költöztetik. Elhangzott az is, hogy kevés inkubátorház működik a fővárosban, és nincs elég startupokat befogadni képes irodahelyiség. Ez nehezen orvosolható probléma, mert ennek a pezsgő közegnek a belváros jelent csak igazán hasznos helyszínt.

Március 31-én az American Chamber of Commerce in Hungary tagjainak véleményét ismerhették meg a TFP koordinátorai. Az AmCham képviselői szerint Budapest infrastrukturális ellátottsága kiemelkedő az ország többi nagyvárosához képest. A résztvevők számos más észrevétel mellett két fontos problémára hívták fel a figyelmet. Bizonyos ágazatokat sújt a jól képzett műszaki szakemberek hiánya, valamint alacsony az idegen nyelveket beszélő munkavállalók aránya. A műhelymegbeszélés résztvevői lehetőséget látnak abban, hogy Budapest a többi magyarországi nagyvárossal közösen alakítson ki marketingstratégiát. Ez segítheti a külföldi vállalkozások hazánkba csábítását, mivel befektetési célként az ország más részeit is Budapesten keresztül a legkönnyebb eladni. Ráadásul így, több funkcióra alkalmas befektetési helyszínt is felkínálva, a főváros is nagyobb és komplexebb befektetések színhelyévé válhat.

Április 1-én a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tagjai vettek részt a többihez hasonló egyeztetésen. Pozitívumként említették, hogy Budapest látogatottsága évről-évre egyre nő, és kialakult egy kedvező Budapest imázs is. Azonban a magasabb fizetőképességű és hosszabb itt tartózkodást tervező turisták felé célzottabb marketingtevékenységet tartanának fontosnak. Ennek végiggondolásához sürgették egy fővárosi turisztikai stratégia elkészítését. Felhívták a figyelmet a kétszintű önkormányzatiság és az egységes turisztika térség közötti ellentmondásra is. Ez megítélésük szerint fontos fővárosi fejlesztéseket hátráltat, és nehezíti a vendégfogadáshoz kapcsolódó mindennapi ügyek intézését.