Szerzők: Balás Gábor – Baranyai Zsolt – Csengődi Sándor – Csizmady Adrienne – ifj. Erdősi Sándor – Hegedüs József – Horváth Vera – Ivanics Zsófia – Sárkány Csilla – Somogyi Eszter – dr. Szabó Julianna

Megjelenés éve: 2015

Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzata

A Kézikönyv ezen a linken érthető el

Absztrakt:

A kézikönyv a Szociális városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési Program (továbbiakban: TFP) keretein belül projektet tervező és megvalósító fővárosi kerületi szervezetek számára készült. A kerületek képviselőinek együttműködésében elkészült TFP alapján a szociális városrehabilitációs beavatkozásoknak integrált szemléletű, egymásra épülő eszközökből felépülő, komplex helyi programok formájában kell megvalósulniuk, mert csak az ilyen módon összeállított és megvalósított beavatkozások képesek fenntartható eredményeket elérve hozzájárulni a hosszú távú szociális városrehabilitációhoz. A TFP alapján a szociális városrehabilitációs programok különféle forrásokra alapozott eszközöket, beavatkozásokat foglalhatnak egységes keretbe, amelynek részét képezheti egy integrált területi beruházás formájában (önmagában is komplex részprogramként) uniós forrásokból megvalósítható projekt. Ám a TFP által meghatározott elvek a legkülönbözőbb további – önkormányzat saját forrásai, uniós forrásokra épülő tematikus/ágazati operatív programok, központi költségvetési források, stb. – forrásokra alapozott programelemek egységes (integrált) szemléletben és keretek között történő tervezését és végrehajtását irányozzák elő, így az uniós forrásokra alapozott beavatkozások tervezésével párhuzamosan kívánatos az összes lehetőséget számba venni és „teljes programot” tervezni. A kézikönyv e komplex tervezéshez kíván segítséget nyújtani.