A HÉTFA az elmúlt időszakban számos, a külhoni magyar szakképzés fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységben vett részt, s alapítóként működik közre a Duna Régió Szakképzési Klaszter munkájában.

Csite András, a HÉTFA igazgatója és a Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány titkára 2014. december 15-én tartott előadást a Magyarság Házában megrendezett “2015 A külhoni magyar szakképzés éve” című konferencián. Értékteremtés, gazdasági megújulás, szaktudás című előadásában kifejtette, hogy “…[a] külhoni magyar szakképzés évének elindítása jelképes üzenetet is hordoz, mégpedig azt, hogy a magyar nemzetújraépítés nem csupán értelmiségi vállalkozás, hanem abban minden magyar ajkú, magyar érzelmű embernek megvan a saját feladata. Megvan a vállalkozónak, a technikusnak és a szakma mesterének is.”

Csite András előadása

A 2014 decemberi konferencia hivatalos beszámolója itt tekinthető meg

Kutatóintézetünk a BGA Nemzetpolitikai Kutatóintézet megbízásából munkaerő-piaci felmérést is készít a külhoni magyarok foglalkoztatási helyzetének felmérése érdekében. A felmérést a határokon átívelő együttműködések szakmai támogatását célul kitűző CESCI-vel együtt végezzük. Piross Antal munkatársunk a külhoni magyar szakképzés évének keretében szervezett konferencián vett részt Beregszászon, 2015. február 18-án.

Beszámoló a beregszászi konferenciáról