A HÉTFA Józsefváros Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozása keretében műhelymegbeszélést tartott a kerület életében fontos szerepet játszó intézmények, civilek és gazdasági szereplők részvételével.

A 2014-től kezdődött új uniós finanszírozási időszakban a korábbi Integrált Városfejlesztési Stratégiát (IVS) a hasonló funkciójú Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) váltja. A kis- és középvárosok, illetve a budapesti kerületek ITS-ének megírására a Belügyminisztérium teremtett lehetőséget: azon önkormányzatok részére, amelyek azt igényelték, a minisztérium elkészítteti a helyi ITS-t. A Közép-Magyarország Régióban a Pest-Budapest Konzorcium nyerte el a stratégiák elkészítésének lehetőségét, melynek tagjaként a HÉTFA két fővárosi kerületi önkormányzat – a VIII. és a XVII. – ITS-ének írását vezeti.

IMG_20150220_101214
A több hónapos előkészítő munkát követően február 20-án került sor a projekt első látványos állomására: a stratégiaalkotást megalapozó partnerségi folyamat részeként a Józsefvárosi Önkormányzattal közösen egy megbeszélésre invitáltuk számos, a kerület életében fontos szerepet játszó intézmény, civil és gazdasági szervezet képviselőit. A közel nyolcvan megjelentnek rövid előadáson vázoltuk az ITS jelentőségét és szerepét, majd négy tematikus asztalt nyitottunk, ahol változó összetételű csoportokba kombináltuk a résztvevőket. Ezeknél az asztaloknál összegyűjtöttük, ki mit gondol a kerület gazdaságát, társadalmát, épített és természeti környezetét, illetve városrészeit illetően a jelen fő problémáinak, adottságainak, illetve milyen kitörési pontokat, fejlesztésre érdemes pontokat tud azonosítani.
A kapott válaszok fontos szerepet kapnak az ITS részét képező kerületi helyzetértékelés összeállításában, illetve a fő fejlesztési célok majdani kijelölésében is. Két további műhelyt szervezünk a munka keretében, amelyeken – hasonló érintetti kör meghívásával – a fő fejlesztési célokat, projektötleteket gyűjtjük össze.