Balás Gábor, a HÉTFA igazgatója Teller Nórával, a Városkutatás Kft. kutatójával tartott közös előadást az EMMI által szervezett „Védelem, aktivitás, képessé tevés” című konferencián 2015. február 10-én.

„A szegénység enyhítését szolgáló uniós támogatások Magyarországon” címmel elhangzott előadásukban az uniós források értékeléseinek eredményeit ismertették. Amellett érveltek, hogy a felzárkózási célú uniós források felhasználási problémái (lefölözés, fenntarthatósági problémák, túl rövid projektidőszakok…) nem e pénzek sajátjai, hanem az uniós támogatási rendszer 2007-13-as időszakának általános hibáiból és projektlogikájából erednek. A nehézséget az okozza, hogy ezekre a hibákra sokkal érzékenyebben reagálnak az alapvetően folyamatorientált szociálpolitikai területen, mint más fejlesztési területeken.

Meglátásuk szerint az uniós forrásoknak 2014-től megvalósult szakpolitikai integrációja jelentős esélyt adott a tárcának arra, hogy e hibák nagy részét áthidalja. Ennek egyik módja az lehet, hogy megteremti a munkamegosztást az uniós források és a hazai források között, és az előbbiekből csak azon fejlesztéseket finanszírozza, amelyek kevésbé érzékenyek a források felhasználásának projektlogikájára. A hatékony fejlesztési döntések meghozatalához nagyban hozzájárulhat, ha a minisztérium felállít egy olyan hatásvizsgálati rendszert, amely a korábbi programok kiértékelésén túl a 2015-2020 közötti időszak köztes döntéseit is tényalapú információkkal tudja támogatni.

Az előadáshoz készített prezentáció elérhető ide kattintva.