Szerző: Mike Károly – Szepesi Balázs – Ungvári Gábor – Kaderják Anita

Megjelenés éve: 2014

Megjelenés helye: Horváth Gergely Krisztián (szerk.): Víz és társadalom Magyarországon a középkortól a XX. század végéig. Balassi Kiadó, Budapest

A HÉTFA munkatársai által készített fejezet ezen a linken érhető el

A teljes kötet a Balassi Kiadó honlapján érhető el