Az Országgyűlés 2013 márciusában elfogadta Magyarország 2012-2024-es időszakra szóló Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiáját. A 18/2013 (III. 28.) OGY határozat a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsot bízza meg azzal a feladattal, hogy kövesse nyomon a Keretstratégia megvalósulását, támogassa az elért eredmények értékelését és erről kétévente tájékoztassa az Országgyűlést.

Az NFFS értelmezésében az NFFS nyomonkövetése három intézményből áll: 1) az indikátor jelentésből, 2) a kétévenkénti országgyűlési jelentésből (vagyis a monitoring jelentésből), és 3) a stratégia 4 évenkénti felülvizsgálatából.

A 18/2013-as OGY határozat 3. d) és 4. a) pontja alapján a Monitoring Jelentés feladata különösen, hogy

  • kétévente adjon tájékoztatást a Keretstratégia megvalósítását szolgáló kormányzati intézkedésekről;
  • kövesse nyomon a Keretstratégia megvalósulását, támogassa az elért eredmények értékelését és erről kétévente tájékoztassa az Országgyűlést.

A Hétfa Kutatóintézet által a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács megbízásából elvégzett kutatási feladat célja az volt, hogy

  • határozza meg a Monitoring Jelentés 18/2013. (III. 28.) Országgyűlési Határozatnak megfelelő tartalmát, felépítését;
  • dolgozza ki a Monitoring Jelentés elkészítését lehetővé tevő, a Jelentés kidolgozásának kétéves folyamatát részletesen bemutató Monitoring Kézikönyvet;
  • projektterv keretében írja le a Jelentés elkészítéséhez vezető lépéseket a hatékony ütemezés elvárásának megfelelően.

A tanulmány a kutatási feladattal összhangban három fő részből (illetve a kapcsolódó mellékletekből) áll:

  • Módszertani háttér a fenntarthatósági stratégia nyomonkövetéséhez (II. fejezet)
  • Monitoring Kézikönyv (III. fejezet)
  • Monitoring Jelentés elkészítésének projektterve és ütemezése (III/5. fejezet)