A Hétfa Elemző Központ Kft. a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) felkérésére átfogó elemzést készített a magyar húsiparról. Elemzésünk a Magyar Fejlesztési Bank lehetséges forrás-kihelyezési lehetőségeit kívánta feltárni, valamint az ágazat helyzetét meghatározó körülményeket, trendeket térképezte fel.

A tanulmány átfogó képet nyújt a hazai húságazatról, melyet – az Európai Unióhoz történt csatlakozást követően – a korábbi támogatási rendszer összeomlása és a szabadkereskedelmi verseny kihívásai váratlan helyzetbe hoztak. Az elemzés áttekintette az iparág általános helyzetét, mely során kiderült, az ágazat jövedelemtermelő képessége a támogatási rendszer nélkül igen alacsony, az alkalmazott termelési technológia jellemzően igen munkaintenzív, költséghatékonysága alacsony.
Az iparág általános szerkezetének vizsgálata kitért a termelés vertikális tagozódásának elemzésére. Az állattenyésztés, vágás, feldolgozás és értékesítés az egyes alágazatokban különböző mértékben integrálódott az egyes vállalatokon belül.
A tanulmány áttekinti továbbá a várható nemzetközi és hazai trendeket, valamint az ágazat finanszírozási problémáit; továbbá külön figyelmet szentel a piaci rések és a specializáció kérdéskörére, illetve a húsipar fő problémáira és piaci kudarcaira.