Szabó-Morvai Ágnes két tanulmányára is hivatkozik a 2014. júniusban megjelent IMF 14/156 sz. jelentés (link), ami része annak a publikáció sorozatnak, amely Magyarország gazdasági helyzetével foglalkozik.  

A HÉTFA elemzőjének, Szabó-Morvai Ágnesnek az IMF jelentés munkaerő-piaci részében hivatkozott egyik tanulmányban a GYED-nek az anyák foglalkoztatottságára gyakorolt hatását vizsgálja. Következtetése szerint a szülés után két évig a folyósított GYED nincs jelentős hatással, viszont a harmadik évben, noha ekkorra a GYED megszűnik és helyette az alacsonyabb összegű GYES-t kapják a jogosultak, már negatív hatással van az anyák, főleg az alacsony képzettségűek foglalkoztatottságára. A másik tanulmány az államilag támogatott óvodai férőhely-ellátottság hatását méri azon anyák munkaerő-piaci részvétele tekintetében, akiknek 3 éves a gyermekük. A becslések szerint ők 15%-al aktívabbak, ha a gyermekük részesül óvodai gondozásban. Ugyanakkor a mérés kimutatta azt is, hogy az óvodai férőhely-ellátottság és a GYES egyedül nem magyarázza az ugrásszerű növekedést az anyák munkaerő-piaci részvételének arányában a gyermek 3 éves koránál. Az elemzés rámutat, hogy a vizsgált faktorok mellett más tényezők is nagy szerepet játszhatnak az anyák munkapiacra való visszatérésében, mint például az elválási preferenciák és a rugalmas munkarend.

Szabó-Morvai, Á. (2011): Labour market effect of child benefits: The Case of Hungary, mimeo
Lovász, A. and A. Szabó-Morvai, (2013), Does Childcare Matter for Maternal Labour Supply? Pushing the Limits of the Regression Discontinuity Framework, Budapest Working papers on the Labour Market 2013/13