Szerző: Zala Megyei Önkormányzat

Megjelenés éve: 2014

Az ITP Gazdaságfejlesztési és Településfejlesztési részdokumentumainak, valamint a Zala megye ágazati operatív programokhoz kapcsolódó területfejlesztési részdokumentum összeállításában vett részt a HÉTFA Elemző Központ.

 

Mimeo

A tanulmány ezen a linken érhető el

Absztrakt:

A Zala Megyei Integrált Területi Program célja a TOP keretében rendelkezésre álló területi gazdaságfejlesztési és településfejlesztési források hatékony, egymást erősítő megtervezése a korábbi egyeztetési folyamatok során kialakított Területfejlesztési Koncepció és Területfejlesztés Program által megjelölt célok mentén. A Zala Megyei Önkormányzat által tervezhető források összesen hét projektcsomag mentén szolgálják azt a célt, hogy Zala Megye 2020-ra a munka, a polgári gyarapodás és a versenyképes térségi gazdaság szinonimájává váljon. Zala Megye Területfejlesztési Koncepciója a megye fejlesztésének 2030-as jövőképét, azaz fő hosszú távú célját a „Gazdag és harmonikusan fejlődő, zöld Zala” megteremtésében fogalmazza meg. A Koncepció három átfogó célt és hét, 2014-2020-ra vonatkozó stratégiai ágazati célt jelölt ki a megye számára.