2014 októberétől az OTKA támogatásával új, hároméves kutatás indul a HÉTFA Kutatóintézetben, amelyet posztdoktori ösztöndíjasként Mike Károly vezet.

A jogrendszer kulcsszerepet játszik minden modern gazdaság működésében. Különösen fontos, hogy támogassa a vállalkozások közötti üzleti kapcsolatok létrejöttét azáltal, hogy elősegíti a szerződéses ígéretek kikényszerítését. Ha a bíróságok nem kényszerítik ki a szerződéseket, a vállalkozások hagyatkozhatnak ugyan jogon kívüli biztosítékokra, például személyes kapcsolataikra, társadalmi normákra vagy üzleti partnereik azon törekvésére, hogy megőrizzék jó hírnevüket, de ezek a biztosítékok – a jog kiegészítő szerepe nélkül – az üzleti együttműködések körét a személyes kapcsolatok viszonylag szűk körére korlátozzák, ami komoly gátja egy virágzó vállalkozói gazdaság kifejlődésének. 

Egyelőre keveset tudunk arról, hogy a magyar vállalkozások milyen mértékben hagyatkoznak a bíróságokra a szerződéses kapcsolataikban. A kutatás célja, hogy feltárja, milyen típusú üzleti kapcsolatok, termékek és piacok esetében különösen fontos szempont a bírósági érvényesíthetőség a szerződések megkötésében; és mely gazdasági szegmensek működnek jellemzően a bíróságok „hatókörén” kívül. A kutatás diagnózist állít fel arról, meddig jutott Magyarország azon a fejlődési úton, amely egy olyan gazdasági és jogi rendszerhez vezet, ahol a szerződéses ígéretek bírósági védelme két idegen közötti üzleti kapcsolat számára is erős biztosítékot nyújthat. Azonosítja továbbá a fejlődést támogató és akadályozó tényezőket.