Szerző: HÉTFA Elemző Központ

Megjelenés éve: 2014

Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzata

A Duna menti területek összehangolt fejlesztéséről szóló tanulmány ezen a linken érhető el

Absztrakt:

A főváros stratégiai fejlesztési irányait meghatározó Budapest 2030 Hosszú távú Városfejlesztési Koncepció a Duna menti zónát (a Duna-parti területeket és a szigeteket magába foglaló térséget) markáns városi fejlesztési tengelyként definiálja. A vízió a Duna közelségére, a partszakaszok tagolt karakterére, természeti adottságainak és épített örökségének kihasználására, a gazdaság- és turizmusfejlesztés számára nyújtott lehetőségeinek kiaknázására, a hazai és nemzetközi közlekedési rendszerekben betöltött szerepének erősítésére, a hajózás feltételeinek javítására épít. Ezzel szoros összefüggésben megjeleníti a megújulás, a minőségi szabadidős kínálat szándékát, a barnamezős és alulhasznosított területek funkcióváltásának előmozdítását, a partszakaszok a mögöttes városszövettel illetve a szigetekkel való harmonikus kapcsolatának fokozottabb érvényesülését is. A jövőkép elérését azonban kedvezőtlen feltételek akadályozzák, kiemelten a klímaváltozás következtében növekvő árvízi kockázat, a partszakaszok és a városszövet fizikai elválasztottsága, a partszakaszok megközelíthetőségének korlátai.