Szerző: HÉTFA Elemző Központ

Megjelenés éve: 2014

Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzata

A Barnamezős területek fejlesztéséről szóló tanulmány ezen a linken érhető el

Absztrakt:

A takarékos és átgondolt területhasználat az egyik legfontosabb térhasználati ajánlása a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciónak (OFTK). A barnamezős területek újrahasznosítása elengedhetetlen ahhoz, hogy a város kompakt maradjon, és a városon belüli utazási szükségletek csökkenjenek, vagy legalább ne növekedjenek tovább. A közmű- és közúthálózat fenntarthatóságát, optimális kihasználását is nagymértékben segíti, ha a város extenzív növekedés helyett belső területének intenzívebb használatára törekszik. A városszövetben jelentős kiterjedésű, több mint 1200 hektárnyi olyan terület található, amely korábbi funkcióját elveszítve használaton kívülinek vagy alulhasznosítottnak tekinthető. Ezek a területek számos esetben ugyan rendelkeznek településszerkezeti helyzetükből fakadó területi fejlesztési potenciállal, de a megújulást a beruházások magas járulékos költségei (eseti kármentesítés, területrendezés, épület felújítás) és a bőséges – kármentesítési kötelezettséggel, bontási szükséglettel nem érintett – zöldmezős területkínálat egyaránt hátráltatja.  A barnamezős területek fejlesztése elnevezésű Tematikus Fejlesztési Program (TFP) célja, hogy meghatározza a barnamezős területek jövőbeni fejlesztésének irányait és koordinált, egységes keretbe rendezze a stratégiai célok megvalósítását, a térségi potenciál kiaknázását leginkább segítő fejlesztéseket.